Contributieverhoging per 1 januari 2016

Het bestuur streeft er altijd naar om de contributie bij onze gymvereniging zo laag mogelijk te houden.
De gestegen kosten van zaalhuur, leiding, bondscontributie en dagelijkse uitvoering van de verenigingstaken maken het echter noodzakelijk om de contributie jaarlijks iets te verhogen zodat deze kosten gedekt zijn. Een deel van de kosten werd gecompenseerd door de gemeente in de vorm van een structurele waarderingssubsidie. 
Naar aanleiding van het afbouwen en per 2017 volledig stop zetten van de structurele waarderingssubsidie voor verenigingen vanuit de gemeente is in de algemene ledenvergadering van 30 oktober jongstleden besloten met ingang van 1 januari 2016 de maandelijkse contributie termijn met € 0,50 per maand te verhogen.
De nieuwe contributie bedragen zijn vanaf 11 december op onze website te vinden en zullen vanaf 1 januari automatisch in de maandelijkse incasso worden meegenomen.
Het bestuur zal zich ook in 2016 blijven inzetten om alternatieve vormen van subsidie en sponsoring te vinden welke ingezet kunnen worden om de contributie zo laag mogelijk te houden. Tips en suggesties vanuit onze leden en hun achterban zijn vanzelfsprekend van harte welkom, we zijn ten slotte met zijn allen "de vereniging"

Met sportieve groet,

Bestuur en leiding van Gymvereniging MH-SD