Algemeen Bestuurslid (ter ondersteuning van het huidige bestuur)

We zijn op zoek naar bekwame bestuursleden die het leuk vinden om samen met de huidige bestuursleden sturing te geven aan de vereniging, nieuwe projecten op te starten en de vereniging te laten groeien en bloeien.

Zo is er concreet behoefte aan een Wedstrijd Functionaris die alle wedstrijd gerelateerde zaken wil coördineren.

Ook een P.R. functionaris zou niet mogen ontbreken, deze kan alle uitingen in de Eilandelijke Media verzorgen.

Maar er zou ook weer een Jeugd Commissie gestart kunnen worden, geïnteresseerde jeugd leden zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.